Bộ trưởng bộ ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin thông báo rằng người Ukraina có thể đi tới Ả rập Emirates (OAE) mà không cần phải xin thị thực kể từ ngày 31 tháng 12 năm nay. >>сообщил в Twitter.

Ngay vào đầu lễ năm mới chế độ phi thị thực sẽ có hiệu lực với Liê hiệp thống nhất Ả rập Emirates. Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2017 các công dân Ukraina có thể đi du lịch tới OAE thời hạn dưới 30 ngày mà không cần phải xin thị thực, chỉ cần hộ ciếu trắc sinh học.

Lưu ý rằng việc ký kết chế độ phi thị thực với OAE đã được tổng thống Pottoshenko thông báo trước đó sau chuyến thăm OAE.

nguồn: twitter Pavlo Klimkin

»Cùng chủ đề