Đại diện chính thức của Bộ ngoại giao Ukraina, ông Evgeny Perebeynis tuyên bố rằng các quy phạm luật pháp quốc tế cho Kyiv quyền tiến hành các công tác hoạch định biên giới mà không cần có sự tham gia của Nga. Ukraina sẵn sàng cùng với Nga tiến hành hoạch định bên giới chung nếu Nga có quan điểm xây dựng về vấn đề này. Trong trường hợp ngược lại Ukraina sẽ đơn phương tiến hành hoạch định biên giới. Ngày 8 tháng 10 đại diện chính thức của Bộ ngọi giao Evgeny Perebeynis tuyên bố, TTX quốc gia Ukrinform đưa tin.

“Chúng tôi sẵn sàng cho việc đôi bên cùng hoạch định biên giới, nếu Nga sẽ thể hiện là họ tiến tới vấn đề này một cách xây dựng”, – ông nói.
Đồng thời ông Perebeynis đánh giá, nếu Nga vẫn khống chế vấn đề hoạch định biên giới trong tương lai thì Ukraina theo luật pháp quốc tế có hoàn toàn quyền để thực hiện hoạch định biên giới một cách đơn phương.

 Đại diện bộ ngoại giao lưu ý rằng năm ngoái Nga đã đơn phương chấm dứt tư vấn với phía Ukraina về hoạch định biên giới, đồng thời cả các công việc hoạch định. 
 Lưu ý rằng, cơ quan SNBOU trong cuộc họp giữa tháng sáu đã thông qua quyết định giao cho chính phủ tiến hành đơn phương công tác hoạch định biên giới do có nguy cơ đối với an ninh quốc gia.
Hiệp định hai bên về hoạch định biên giới giữa Ukraina và Nga được bộ ngoại giao ký kết ngày 17 tháng 5 năm 2010 ở Kyiv, có hiệu lực vào ngày 29 tháng 7 cũng trong năm đó. 
Theo tài liệu này các bên thành lập ủy ban hoạch định biên giới để trên cơ sở các cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan tới thực hiện các công tác hoạch định biên giới.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Liga.net

»Cùng chủ đề