IMF tin rằng để đạt được mức hiện tại của Ba Lan, Ukraina phải chứng minh mức tăng trưởng GDP 6% trong 20 năm.

Cải cách cơ cấu sẽ cho phép Ukraina cung cấp các khoản đầu tư cần thiết và tăng năng suất cho tăng trưởng kinh tế, ông Yosta Lyungman – đại diện thường trực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Ukraina cho biết.
Để đạt đến trình độ của Ba Lan, Ukraina cần cải cách cơ cấu và tăng trưởng hàng năm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ít nhất 6% trong 20 năm. Vào ngày 19 tháng 2 này tại cuộc thảo luận kinh tế vĩ mô của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Kyiv đại diện thường trực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Ukraina Yosta Lyungman cho biết đại diện, cơ quan “Interfax-Ukraina”.

“Đây là một dự án dài hạn, không thể hoàn thành các cải cách trong một vài năm. Ukraina phải hỗ trợ các cải cách này trong suốt 20 năm, chúng ta cần kiên nhẫn để ít nhất bắt kịp các nước láng giềng”, ông Lyungman nói.

Theo ông, cải cách sẽ giúp đảm bảo các khoản đầu tư cần thiết để mở rộng sản xuất và tăng năng suất lao động. Lyungman nói rằng đó là về việc đạt được mức GDP bình quân đầu người gần 30 nghìn đô la khi sức mua không thay đổi.

Ông mô tả ba kịch bản có thể xảy ra cho Ukraina.

Thứ nhất, bảo đảm cải cách hoàn toàn và tăng trưởng GDP 6% hàng năm, Ukraina sẽ có thể đạt đến mức hiện tại của Ba Lan vào khoảng năm 2038 và dân số sẽ giàu thêm 60% trong vòng 20 năm.

Lựa chọn thứ haicải cách một phần và tăng trưởng 4%, điều này sẽ khiến dân số giàu hơn chỉ 20%. Kịch bản thứ ba là sự thoái lui của cải cách và tăng trưởng với tỷ lệ không quá 1,5% – trong 20 năm thì dân chúng sẽ trở nên nghèo hơn 20% so với hiện nay.

Trong số các lĩnh vực ưu tiên mà Ukraina đặc biệt đứng sau các nước châu Âu, đại diện IMF đã nêu là:

  • hệ thống tư pháp và pháp luật (mức độ tham nhũng, bảo vệ quyền sở hữu),
  • thị trường hàng hóa (mức độ cạnh tranh và quy định) và lĩnh vực tài chính (tiếp cận tài chính, ổn định ngân hàng).
  • Trong số các lĩnh vực khác, nơi cũng có độ trì trễ, nhưng không đáng kể, ông Lyungman chỉ ra thương mại và công khai (thuế quan và hàng rào phi thuế quan), thuế và thị trường lao động.

Theo dự báo kinh tế vĩ mô của Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp, tăng trưởng GDP của Ukraina năm 2020 có thể đạt 3,7% (theo kịch bản lạc quan – 4,8%).

Vào ngày 2 tháng 9 năm 2019, Thủ tướng Ukraina Alexey Goncharuk tuyên bố rằng GDP của Ukraina sẽ tăng 40% sau 5 năm. Người đứng đầu chính phủ giải thích rằng để có tăng trưởng 40% trong 5 năm thì vào năm 2020, tăng trưởng kinh tế nên đạt ít nhất 5% và trong tất cả các năm tiếp theo – ít nhất là 7%.

Vào ngày 3 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ukraina Oksana Markarova lưu ý: để GDP của Ukraina tăng 40% sau 5 năm, tăng trưởng kinh tế phải đạt gần 7% mỗi năm.

Theo kết quả năm 2019, tăng trưởng GDP lên tới 3,3%. (PS: tăng trưởng kinh tế khi thủ tướng Groisman ra đi đạt mức 4,2%).

Thủ tướng Goncharuk cho biết, năm 2020 tăng trưởng GDP dự kiến ​​sẽ đạt 4%.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề