Ukraina đã phá kỷ lục xuất khẩu ngũ cốc trong năm tiếp thị 2015-2016 (từ tháng 7 tới tháng 7). Chủ tịch Hiệp hội ngũ cốc Ukraina Vladimir Klimenko thông báo.

“Các dữ liệu xuất khẩu trong năm rất thành công, tình hình tới ngày 29 tháng 6 đã xuất khẩu 39 triệu tấn, nghĩa là kỷ lục mới về xuất khẩu ngũ cốc đã được lập nên”, – ông nói.

Theo lời ông, dữ liệu chính xác sẽ được công bố vào 8 tháng 7.

Kỷ lục xuất khẩu được lập vào năm trước đó (2014/2015) là 34,6 triệu tấn, kể cả ngô 18,837 triệu tấn.

Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề