Trong hơn 2 năm đã có 186 tù được trả lại do mãn hạn tù trên lãnh thổ do chiến binh kiểm soát.

Lần này Ukraina nhận 20 người do phía chiến binh trả lại từ các trại tù trên lãnh thổ họ tạm thời kiểm soát. Người phụ trách văn phòng nhân quyền ở quốc hội Ukraina, ông Kriklivenko thông báo.

“Ngày 7 tháng 2 người đặc trách toàn quyền về các vấn đề nhân quyền của quốc hội Valeria Lutkovska đã trực tiếp nhận 20 người tù tư phía chiến binh. Vậy là tổng số tù nhân được giải phóng cho tới nay là 186 người trong vòng hơn 2 năm nay.”, – ông Krilivenko cho biết.

Ông Kliveninko cũng thông báo rằng việc trả người được thực hiện với sự có mặt của các quan sát viên phái bộ SMM OSCE.

Theo lời ông, hiện còn chưa thực hiện được trên 500 đơn yêu cầu của thân nhân đề nghị chuyển người nhà đang bị giam giữ ở Donbass về lãnh thổ do Ukraina kiểm soát, đặc biệt khác với Donetsk, với Lugansk thì không thể liên lạc được.

Lưu ý rằng, ngày 27 tháng 12 năm 2017 Ukraina đã chuyển cho phía chiến binh 233 người bị kết án trên lãnh thổ Ukraina để đổi lấy 73 tù binh mà chiến binh giam giữ.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề