Cho tới cuối tháng 5 Ukraina cần phải thông qua 24 dự luật để nhận tín dụng 1,7 tỷ đô la chuyên ngân từ IMF, 1 tỷ đô la tín dụng có bảo đảm của chính phủ Mỹ, 105 triệu Euro từ Liên minh Châu Âu…

Phó trưởng ban hành chính phủ tổng thống Ukraina Dmitry Shimkiv nói trong một cuộc họp báo ở Kyiv sau phiên họp của Hội đồng cải cách quốc gia.

“Liên quan tới hợp tác với IMF cần phải thông qua 19 dự luật. Việc thông qua chúng mở đường cho sự bảo đảm tín dụn từ phía chính phủ Mỹ với 1 tỷ đô la… Còn hợp yacs với EU hiện Ukraina có 105 triệu euro trong khuông khổ trợ giúp kinh tế vĩ mô. Để có điều đó cần phải thông qua 5 dự luật”, – ông Shimkiv nói.

Theo lời ông Shimkiv, 2 dự luật được đưa tới quốc hội, 5 dự luật đã thông qua lần một, 2 dự luật được gọi lui và đòi hoản chính tiếp, còn 15 dự luật đòi phải đưa lại lần hai do chính phủ cũ đã thóa vị.

Dự định từ chính phủ Mỹ sẽ có 1 tỷ đô la, từ chính phủ Nhật sẽ có 1,3 tỷ đô la, từ Thụy Sỹ – 0,2 tỷ đô la, từ EU – 1,2 tỷ Euro cộng với 170 triệu tiền cho không hoàn lại dưới dạng Grant. Từ chính phủ Ba Lan – 100 triệu euro, từ chính phủ Đức – 300 triệu euro công với các dự án đầu tư 1,1 tỷ đô la, từ ngân hàng đầu tư Châu Âu 175 triệu đô la theo các dự án đang có và công với 1,1 tỷ đô la đầu tư vào các dự án mới.

Tiền từ các định chế tài chính quốc tế mà chủ yếu là từ IMF sẽ được đưa vào quỹ dự trữ quốc gia ở NBU lên tới 19,6 tỷ đô la trong năm 2016, còn tới năm 2017 – 22,3 tỷ đô la. Hiện tại quỹ dự trữ vàng-ngoại hối của Ukraina là 12,722 tỷ đô la.

 

IMF thông qua chương trình cấp vốn cho nền kinh tế Ukraina với sự sử dụng cơ chế cấp vốn mở rộng “Extended Fund Facility – EFF” với số tiền tổng cộng 17,5 tỷ đô la cho 4 năm vào tháng 3 năm 2015. Khoản chuyển ngân đầu tiên Ukraina nhận được là 5 tỷ đô la vào ngày 13 tháng 3 năm 2015. Khoản chuyển ngân thứ hai – 1,7 tỷ đô la nhận được vào tháng 8 năm 2015.

Khoản chuyển ngân thứ ba dự định sẽ nhận vào tháng 6-7 năm nay nêu không có gì trở ngại xảy ra.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề