Người lãnh đạo tập đoàn “Nafrogaz Ukraina” Andrey Kobolev nêu những điều kiện mà công ty dầu khí lớn nhất của Ukraina có thể mua khí đốt của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom đó là giá cả rẻ nhất so với giá thị trường.

Trong chương trình của BBC “Hard Talk” người lãnh đạo “Naftogaz Ukraina” Kobolev nói: “Naftogaz nỗ lực cân đối kho dự trữ khi đốt của mình và mới tất cả các công ty khí đốt sẵn sàng bán khí đốt hợp tác, nhưng cái chính là phải chơi đúng luật. Đề xuất của chúng tôi đối với tất cả các công ty, kể cả Gazprom, nếu họ sẵn sàng đề xuất giá cả hợp lý và tuân thủ các quy tắc”.

Theo lời ông Kobolev, lãnh đạo mới của Naftogaz tư duy bởi các khái niệm thị trường, vì vậy công ty có nhiệm vụ thiết lập cơ chế có hiệu quả để mua khí đốt. “Hiện tại đã có 14 công ty Châu Âu bán khí đốt cho “Naftogaz”. Những công ty hợp tác với chúng tôi chứng tỏ  “Naftogaz” là bạn hàng đứng đắn và tin cậy”, – ông Kobolev nhấn mạnh.

Nguồn: TTX Unian

 

»Cùng chủ đề