Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Ukraina Lilia Grinevich thông báo tại một cuộc họp báo ở Kiyv rằng, khoảng một nửa sinh viên nhập học vào các trường đại học trong mùa tuyển sinh năm 2016 sẽ có cơ hội được đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước. Hình: Bộ trưởng giáo dục và khoa học Ukraina Lilia Grinevich >>

Cụ thể số lượng sinh viện do chính phủ đặt hàng cho giaó dục và khoa học năm 2016 đã được Chính phủ Ukraina ấn định ở mức 272,6 nghìn người, tăng 12,3% so với năm 2015. Đại bộ phận phận số sinh viên đặt hàng gia tăng này là thuộc các chuyên ngành kỹ thuật và nông nghiệp và dựa theo thống kê nhu cầu thực tế của thị trường lao động ở trong nước.

Thông báo này của Bộ trưởng Grinevich trái ngược với đề xuất trước đây của Bộ Giáo dục và Khoa học về việc giảm đơn đặt hàng đào tạo đại học năm 2016 xuống 10,8% so với năm trước.

Nguồn: Korrespondent

»Cùng chủ đề