Trạm (chốt) kiểm soát thông hành với lãnh thổ bị chiếm đóng ở tỉnh Donetsk sẽ được di chuyển 8 ki lô mét sâu trong vùng địch kiểm soát. Người lãnh đạo UBHC bán quân quản tỉnh Donetsk Pavlo Zhebritskiy thông báo trên trang Fb.

“Trạm kiểm soát ở thôn Novotroitske trong vòng ba tháng tới dự định sẽ được di chuyển ra sau thôn Berezove. Điều đó có nghĩa là sâu thêm 8km vào lãnh thổ tranh chấp trên tuyên giáp ranh. Ngày hôm nay chúng tôi thảo luận với lực lượng bảo vệ biên giới (cơ quan biên phòng), cảnh sát quốc gia vấn đề này”, – ông Zhebrivskiy viết.

“Chúng tôi đã tới chốt kiểm soát. Bằng ống nhòm xem xét vị trí sẽ di chuyển Trạm kiểm soát tới đó trên khu vực tranh chấp của tp Dokuchaevsk. Sau khi di chuyển Trạm kiểm soát sẽ có 9 thôn được đưa ra khỏi khu vực tránh chấp: Berezove, Stepne, Taramchuk, Salavne, Mikhailovka, Paraskoveyevka, Konstantinovka, Vodiane và Sladke”, – ông Zhebrivskiy cho biết.

Nguồn: Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề