Chính phủ Ukraina đã quyết định mở rộng ra toàn lãnh thổ Ukraina chiến dịch xây dựng và sửa chữa giao thông đường bộ bằng tiền thu thuế quan vượt kế hoạch.

Quyết định tương ứng được thông qua trong phiên họp của HĐBT ngày 1 tháng 3. Tài liệu này được thông qua theo luật đã được quốc hội thông qua vào cuối năm 2016.

Việc phát triển đường giao thông bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2015 ở các tỉnh Volyn, Lviv, Odessa, Chernigiv và Kyiv.

Quyết định mở rộng chiến dịch làm đường giao thông bắt tiền thu thuế quan vượt kế hoạch sẽ có hiệu lực tới ngày 1 tháng 1 năm 2018 trên toàn lãnh thổ Ukraina. Bản chất của chiến dịch này là sử dụng một nửa số tiền thu thuế quan trên mức kế hoạch cho việc sửa chữa và xây dựng mới đường giao thông tại các địa phương trên toàn lãnh thổ Ukraina.

Trong khi đó chính quyền Kyiv đã có kế hoạch sửa chữa 300km đường bộ trong năm 2017.

Theo lời bộ trưởng hạ tầng cơ sở, Ukraina dự toán trong năm 2017 sẽ chi 40 tỉ Hrivnia cho việc xây dựng mới và sửa chữa đường giao thông. Đồng thời ông cũng cho biết việc xây dựng giao thông trong nhiều năm đã không đước chính quyền trước đây chú ý.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề