Tổ chức quốc tế “Transparency International” đã công bố kết quả khảo sát “Chỉ ố tiếp nhận tham nhũng năm 2018”, trong đó Ukraina xếp thứ 120 thay vì trước đây ở vị trí 130 trong số 180 quốc gia trên thế giới.

Bản phúc trình được công bố trên trăng website của tổ chức này.

“Số điểm của Ukraina là 32 điểm, vì trí thứ 120 trong số 180 quốc gia. Như vậy Ukraina đã có thểm 2 điểm và lên được 10 bậc trong bảng xếp hạng. >>(результат за 2017 – 30 баллов, 130 место)”

Nếu như tình hình với tham nhũng ở Ukrina tiếp tục thay đổi ở tiến độ này thì còn hàng chục năm mới đuổi kịp Ba Lan, trong báo cáo nói.

“Chính quyền và xã hội dân sự cần nhân đôi các nỗ lực chống tham nhũng”, – đại diện tổ chức này nói.

Trong bản phúc trình cũng nhấn mạnh thực hiện thừng phần khuyến nghị thành lập tòa án chống tham nhũng, tuy Ukraina đã khởi động nhưng chưa đầy đủ lộ trình, hoạt động của tòa án pháp hiến được chuyển sang năm 2019.

“Transparency International” sọan thảo các khuyến nghị cho Ukraina năm 2019, trong số các khuyến nghị có: khoải động lại Hãng ngằn ngừa tham nhũng, áp dụng kiểm tra tự động khai bảo thu nhập, thanh sát mức thu nhập và tiêu dùng, bảo đảm công tác của Đăng bộ thu nhập toàn quốc có hiệu quả và cải cách mua sắm công.

Lưu ý rằng, trước đó ủy ban chuyên môn thẩm phán tối cao đã hủy bỏ thêm một ứng cử viên thamgia vào toàn án chống tham nhũng cấp cao. Chỉ lựa chọn được 7 ứng viên trong số 49 ứng viên.

Nguồn: Lb

»Cùng chủ đề