Ukraina đã lập kỷ lục về xuất khẩu ngũ cốc. Theo báo cáo, tổng cộng có 56,7 triệu tấn ngũ cốc và cây họ đậu đã được xuất khẩu trong năm tiếp thị đã qua, trong đó:

 • lúa mì và hỗn hợp lúa mì và lúa mạch đen – 20,5 triệu tấn;
 • lúa mạch – 5,08 triệu tấn;
 • lúa mạch đen – 8.2 nghìn tấn;
 • ngô – 30,3 triệu tấn;
 • ngũ cốc khác và các loại họ đậu – 791 nghìn tấn.
  Tổng cộng có 334,2 nghìn tấn bột mì cũng đã được xuất khẩu, trong đó:
 • bột mì hoặc hỗn hợp lúa mì và lúa mạch đen – 331,7 nghìn tấn;
 • bột ngũ cốc khác – 2,5 nghìn tấn.
  Lưu ý rằng theo Cơ quan Thống kê Nhà nước Ukraina, tổng cộng có 75,08 triệu tấn ngũ cốc đã được thu hoạch vào năm 2019 từ diện tích 15,28 triệu ha, cao hơn 7,2% so với năm 2018 (70,06 triệu tấn).

Chúng tôi cũng lưu ý rằng, theo cữ liệu của Cục thống kê của Nhà nước, năm 2018 tại Ukraina đã có vụ thu hoạch kỷ lục các loại ngũ cốc và cây họ đậu – 70,06 triệu tấn. Năm 2019 Ukraina đã lập kỷ lục mới.

Nguồn: RBC-Ukraina 

»Cùng chủ đề