Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đưa ra sáng kiến thành lập cơ quan chuyên trách buộc Nga bồi thường do thôn tính bán đảo Crimea và gây thiệt hại kinh tế ở Donbass. Tổng thống viết trên Fb. >>Facebook.

“Tôi đã đề xuất cho HĐBT thông qua các biện pháp để nhanh chóng thành lập cơ quan liên ngành tương ứng để điều phối hành động”, – ông Poroshenko viết.

Theo lời Poroshenko, cơ quan này được tiên liệu trong luật đã thông qua hồi tháng 1 “Về tái phục hồi chủ quyền Donbass”, theo đó ghi rõ Ukraina trung thành với quá trình điều tiết hòa bình và thể hiện quan điểm của tổng thống về tái hội nhập lãnh thổ bị chiếm đóng”.

“Tôi kỳ vọng chính phủ có kế hoạch chi tiết phát triển tổng hợp các lãnh thổ sát với lãnh thổ bị chiếm đóng’, – Poroshenko viết.

Poroshenko lưu ý rằng, cuộc chiến tranh xâm lược có vũ trang của Nga ‘hàng ngày mang lại những thiệt hại về người và tinh thần không thể nào đo được, hủy hoại hạ tầng cơ sở, các xí nghiệp và tiềm năng kinh tế của Donbass và Crimea”.

“Vì vậy không thể chậm trễ với việc hình thành một khiếu nại tổng hợp của Ukraina đối với Nga nhằm buộc họ đền bù những thiệt hại”, – Poroshenko giải thích.

Poroshenko cũng lưu ý rằng, chiến lược tái hội nhập lãnh thổ bị chiếm đóng được các nước EU ủng hộ tại Summit Ukraina-EU và chủ trương ủng hộ phục hồi và tái thiết các điểm dân cư ở Donbass.

“Các công dân đồng bào của ta, đặc biệt là ở những nơi đã được giải phóng cần phải cảm nhận sự khác biệt giữa Ukraina của những cơ hội mới đang lo lắng về các công dân của minhfvaf giữa nước Nga của những niềm hi vọng bị đánh mất”, – Poroshenko kết luận.

Ngày 26 tháng 7 chính phủ đã thông qua chiến lược tái hội nhập thông tin của trỉnh Donetsk và tỉnh Lugansk do bộ chính sách thông tin soạn thảo.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề