Đường bộ xa lộ M5 nối Kyiv – Odesa đang được sửa chữa với công nghệ mới, hiện đại.

Cốt mặt đường là lưới hai trục bằng sợi thủy tinh hữu cơ phân tử cao, cùng với nhựa đường. Việc áp dụng vật liwwuj mới sẽ tránh được các vết nứt và ổ gà, cho phép đường chịu đựng tốt xe có tải trọng lớn mà không bị biến dạng.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề