Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Freedom House lại xếp Ukraina vào danh sách các quốc gia dân chủ từng phần. Trong bản phúc trình năm 2017 của tổ chức này nói. >>докладе

Tổ chức này đánh giá theo hai tiêu chí – tự do chính trị và tự do dân sự theo thang điểm từ 1 đến 7, theo đó điểm 1 là điểm tốt nhất, điểm 7 là mức độ dân chủ thấp nhất. Một năm trước Ukraina nhận được điểm 3 về cả hai tiêu chí nói trên, đồng nghĩa là dân chủ từng phần. Nếu theo thang điểm 100 thì Ukraina nhận được 62 điểm nhưng mức dân chủ tối đa sẽ có 100 điểm. Trong năm ngoái Ukraina nhận được 61 điểm.

Lãnh thổ Crimea dù của Ukraina nhưng được xếp hạng riêng vì bị Nga thôn tính. Lãnh thổ này nhận được 7 điểm, điểm kém nhất về dân chủ chính trị và 6 điểm về tự do dân sự. Nếu theo thang điểm 100 thì bán đảo Crimea nhận được 9 điểm và đó là điểm kém cùng với các quốc gia kém dân chủ trên thế giới.

Tổ chức “Freedom House” đánh giá rằng chính quyền không điều tra được các vụ tham nhũng đến cùng, đồng thời còn có những áp lực chính trị và còn có những cuộc tấn công báo giới làm cho Ukraina mất vị thế của quốc gia dân chủ.

Các sự kiện then chốt năm 2017 ở Ukraina được nêu là: cải cách giáo dục, cải cách y tế, gia tăng quyền lực của chính quyền địa phương các cấp; sự chậm trễ trong đấu tranh chống tham nhũng; tấn công vào các cơ quan chống tham nhũng; sự hạn chế tiếp cận các trang website của Nga; và những cuộc chiến đang xảy ra ở miền đông.

Trong số 195 quốc gia được đánh giá thì có 88 quốc gia được gọi là quốc gia dân chủ, 58 quốc gia được gọi là dân chủ từng phần và 49 quốc gia được gọi là không dân chủ.

Lưu ý rằng, Ukraina được gọi là dân chủ từng phần khi có độc lập vào năm 1991 tới Cách mạng cam. Trong thời kỳ tổng thống Victor Yuschenko Ukraina được gọi là quốc gia dân chủ, tới khi Victor Yanukovich lên cầm quyền thì Ukraina mất vị thế là quốc gia dân chủ.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề