Bất kể ngôn ngữ, giới tính và tôn giáo nào, vào ngày 1 tháng 12 năm 1991 người Ukraina đã cùng nhau sống trong một quốc gia độc lập. Điều này đã được Tổng thống Ukraina Volodimir Zelenskiy viết trên trang Facebook của ông, TTX UNN cho biết.

“Cách đây 28 năm, một cuộc trưng cầu dân ý lịch sử của người Ukraina về việc ủng hộ   Tuyên ngôn độc lập    đã được tổ chức.    Có 90% người Ukraina ở Zakarpatye  và Volyn,  ở vùng Donbass và Lviv,  ở Odesa, Kharkiv, Dnipro, Lugansk và ở Crimea, trên thực tế, ở mọi miền và thôn quê của Tổ quốc. Họ nói: Ukraina phải độc lập! Và đây thực sự là một Ngày hội! Bởi vì ngày đó tất cả chúng ta, bất kể ngôn ngữ nào, giới tính và tôn giáo nào, đã hợp nhất để sống cùng nhau trong một quốc gia độc lập và thống nhất”, – tổng thống viết.

Theo ông, ngày nay đã có cả một thế hệ người Ukraina được sinh ra và sinh ra những đứa trẻ tại quốc gia Ukraina độc ​​lập.

“Đây là tương lai của chúng ta. Vì lợi ích của chúng ta, chúng ta phải tiếp tục được thống nhất!”, Người đứng đầu nhà nước nói thêm.

  • Vào ngày 1 tháng 12 năm 1991,  một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập quốc gia của người Ukraina đã được tổ chức tại Ukraina. Tuyên ngôn Độc lập của Ukraina được Quốc hội nước này    (khi đó là một cộng hòa của Liên Xô) thông qua vào ngày 24 tháng 8 năm 1991 với 346 đại biểu nhân dân đã bỏ phiếu thuận, và thông qua cuộc trưng cầu dân ý đã được xác nhận bởi ý chí của người dân.

Đã có 90,92% cử tri đã đưa ra câu trả lời khẳng định cho câu hỏi: “Bạn có xác nhận Đạo luật Tuyên ngôn Độc lập của Ukraina không?”.  Không có một tỉnh
duy nhất, không một khu dân cư duy nhất mà ý tưởng độc lập của Ukraina không tìm thấy sự ủng hộ của hầu hết người dân.

Cụ thể, tại Crimea, có 54,19% công dân đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập, 57,07% tại Sevastopol,   hơn 80% công dân ở   các vùng Donetsk,  Lugansk,  Odessa và Kharkiv muốn sống độc lập với Liên bang xô viết. Ở các tỉnh Ivano-Frankivsk, Lviv, Ternopil, Volyn, Rivne, Zhytomyr, Kiev, Khmelnitsky, Cherkasy, Vinnitsa, hơn 95% công dân đã bỏ phiếu ủng hộ.

Ngày 2 tháng 12 năm 1991, Ba Lan công nhận độc lập Ukraina, ngày 4 tháng 12 – Litva và Latvia.

Cuộc trưng cầu dân ý toàn Ukraina vào ngày 1 tháng 12 năm 1991 được tổ chức cùng ngày với cuộc bầu cử đầu tiên Tổng  thống Ukraina, theo đó ông Leonid Kravchuk đã trở thành tổng thống đầu tiên của  Ukraina độc lập.

Nguồn: Ukrinform

»Cùng chủ đề