Cổng thông tin dịch vụ “iGov” khởi động dịch vụ mới – những thay đổi dữ liệu đã đăng ký có thể làm trên mạng Internet. Người lãnh đạo dự án IT của Privatbank, đồng thời là tác giả của dự án “iGov” Dmitry Dubilet thông báo. Hình: Tình nguyện viên, trưởng dự án “iGov” Dmitry Dubilet >>

“Mấy tuần qua chúng tôi đã khởi động đăng ký doanh nghiệp qua Internet. Nhưng các bạn biết đấy, dịch vụ nào là có nhu cầu cao hơn? Những thay đổi trong đăng ký các dữ liệu này! Bởi vì bạn đăng ký doanh nghiệp một lần, còn thay đổi dữ liệu thì còn làm thường xuyên hơn”, – ông Dubilet đánh giá.

Theo lời ông bây giờ muốn thay đổi dữ liệu đã đăng ký hoàn toàn có thể làm được trên mạng Internet. “Tiếp cận được trên cả nước. Hiện tại chỉ đối với các doanh nhân, còn đối với các xí nghiệp sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất”, – Dubilet thông báo.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề