Tổng thống Ukraina đã đề xuất quốc hội Ukraina biểu quyết lời kêu gọi Đức cha  Varfolomey chính thống giáo toàn cầu (thủ đô ở tp Constantinopol, Hy Lạp) đưa ra sắc lệnh về thừa nhận Nhà thờ chính thống giáo Ukraina thống nhất và độc lập như một chi nhánh tự chủ của xứ toàn Ukraina của nhà thờ chính thống giáo toàn cầu ở Constantinopol.

PS: Từ trước tới nay do lịch sử để lại cho nên nhà thờ chính thống giáo Ukraina như là một bộ phận của trực thuộc của Nhà thờ Moskoviy và toàn Nga. Việc thành lập nhà thờ chính thống giáo Ukraina xứ Kyiv sau ngày độc lập chưa được tòa thánh ở Constantinopol thừa nhận như một chi nhánh độc lập và vì thế nhiều xung đột tôn giáo và mâu thuẫn chính trị-tôn giáo vẫn diễn ra hàng năm.
Việc đề xuất tòa thánh Constantinopol thừa nhận nhà thờ chính thống giáo Ukraina độc lập với xứ Moskoviy và toàn nga có ý nghĩa chính trị rất lớn đối với quốc gia Ukraina độc lập bởi vì nó cho phép loại bỏ ảnh hưởng chính trị của đức cha xứ Moskoviy và toàn Nga tới đời sống chính trị và tôn giáo ở Ukraina.  
Ukraina muốn làm cho Nhà thờ chính thống giáo ở Ukraina chỉ có một nhà thờ chính thống giáo duy nhất toàn Ukraina và trực thuộc trực tiếp tòa thánh Constantinopol.

Thông qua việc bỏ phiếu ở quốc hội quyết định kêu gọi thừa nhận độc lập của Nhà thờ chính thống giáo vì thế mang ý nghĩa chính trị và cho thấy thái độ của các đảng phái chính trị ở quốc hội đối với vấn đề nhạy cảm trong quan hệ với Nga.

Theo ý kiến của tống thống Poroshenko phát biểu ở quốc hội thì ý tưởng “Thế giới Nga” có nguồn gốc từ nhà thờ chính thống giáo xứ Moskoviy và toàn nga và vì thế quốc hội cần bỏ phiếu ủng hộ lời kêu gọi Đức giáo hoàng chính thống giáo và tòa thánh Constantinopol ra chỉ thị thừa nhận Nhà thờ chính thống giáo Ukraina như một chi nhánh giáo xứ độc lập, tự chủ, trực thuộc tòa thánh Constantinopol.

Lời kêu gọi của tổng thống Poroshenko đã được quốc hội Ukraina thông qua với 36 phiếu chống, trong đó tất cả phái oppoblock – 33, nhóm Phục Hưng – 2, thêm một đại biểu ngoài phái Anatoly Denisenko.

Những người ủng hộ lời kêu gọi này bao gồm phái tổng thống “BPP” – 99, “Mặt trận nhân dân” – 73, “Tự  cứu mình” – 19, “Phái cấp tiến” Lyasko – 16, phái Batkivschina -15, Nhóm “Ý chí nhân dân” – 11.

Có 268 ĐBND trong số 334 có mặt ở quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định nói trên.

  • Tổng thống Poroshenko phát biểu ở quốc hội:

“Tôi đã cảnh báo chúng ta sẽ không thờ ơ đứng xem sự can thiệp của nước khác trong vấn đề nhà thờ của chúng ta. Trong các nỗ lực nhằm đem lại cho mình những lợi thế bằng việc sử dụng những tình cảm của phần dân chúng Ukraina theo đạo chính thống giáo. Chúng ta tìm kiếm và đã tìm thấy một hình thức để khỏi phải phụ thuộc nhiều hơn hoặc ít hơn vào cái cấu trúc chính thống giáo. Cuối cùng cấu trúc chính thống giáo phải trở thành cơ cấu chung, một nhà thờ chính thống giáo thống nhất toàn Ukraina tại tất cả các địa phương của Ukraina. Đối với tất cả những người yêu nước chân chính việc tăng cường đoàn kết là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, vì sự đoàn kết  là vũ khí chính của chúng ta trong cuộc chiến chống lại xâm lược Nga và tôi vui mừng là ý tưởng này đã được Quốc hội Ukraina thống nhất”

Tổng thống Ukraina còn khẳng định đó là một vấn đề về sự phụ thuộc cuối cùng của Kiyv đối với Moscow.

“Ở đây không chỉ là tôn giáo, ở đây là địa chính trị. Đối với tôi, đây là sự kiện rất quan trọng như là nhận được chế độ miễn thị thực, như ký được Hiệp định về hiệp hội với EU, như công việc chung của chúng tôi với các bạn là đấu tranh để Ukraina trở thành thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, điều mà vẫn còn ở phía trước. Đó là vấn đề an ninh quốc gia và bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến tranh hybrid này, bởi vì Kremlin xem nhà thờ Nga là một trong những công cụ quan trọng để gây ảnh hưởng đến Ukraina. Cho nên, tôi quyết tâm hành động về vấn đề này và chống lại tất cả những ai can thiệp vào lợi ích quốc gia của Ukraina và sẽ cố gắng làm thất vọng sự hợp tác đó”.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề