Theo dữ liệu của bộ hạ tầng cơ sở, mạng lưới giao thông đường bộ của Ukraina cần sửa chữa là khoảng 170 ngàn ki lô mét, kể cả đường quốc gia và đường địa phương. Trong số đó, 50 ngàn ki lô mét là đường quốc gia.

Ukraina có chương trình tích cực sửa chữa và xây mới mạng lưới đường giao thông do bỏ hư hỏng trong rất nhiều năm qua

“Theo đánh giá của các chuyên gia có 95% số đường bộ của Ukraina trong trạng thái khủng hoảng nguy kịch”, – ông Novak, quyền chủ tịch hãng đường bộ Ukraina cho biết.

Khoảng 200 ki lô mét đường bộ nối tp Dnipro với Kyiv qua tỉnh Poltava đang được Cty Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng lại cho hiện đại hơn.

“Mỗi ngày đêm có thể đổ được 1 ki lô mét đường bê tông. Vào mùa đông bê tông co lại, về mùa hè bê tông giãn ra…
Thành thử cứ 75 mét lại phải chừa độ hở 3cm giữa các khối bê tông cho khả năng
đàn hồi theo mùa. Cứ 4 mét lại có một đệm co giãn để giữ nền đường”, – người
lãnh đạo dự án Tyumer cho biết.

Theo lời ông, nền đường mới có 4 lớp, độ cao chung là 1 mét và 4 cm. Mặt phẳng trên cùng được là bằng thủ công với độ chính xác cao.

Chất lượng bê tong được kiểm tra kỹ ở nhà máy gần nơi xây dựng và kiểm tra trực tiếp tại chỗ. Dự án do Cty Thổ thực hiện nhưng số công nhân Ukraina chiếm một nửa.

Nguồn: Segodnya

»Cùng chủ đề