Bắt đầu từ năm 2018 những điều chỉnh thuế tiên liệu hoãn thuế VAT khi nhập khẩu các trang thiết bị công nghệ và giảm chiết khấu khi khai thác các giếng khí đốt mới sẽ tác động lên sự phát triển và đổi mới công nghệ sản xuất ở Ukraina, thủ tướng Groisman nói.

“Một điều quan trọng là phải bảo đảm hiện đại hóa nền sản xuất quốc gia, làm mới các quỹ cơ bản của các xí nghiệp, trang thiết bị và công nghệ sản xuất. Chính vì vậy mà chúng tôi cho áp dụng hoãn thuế VAT 2 năm nhằm mục đích để nhà sản xuất không cần phải vay tín dụng và trả tiền chiết khấu khi nhập khẩu công nghệ, hoãn nộp thuế VAT. Chúng ta cần phải phục hồi, đổi mới công nghiệp đất nước và chúng ta có thể làm điều đó khi phá bỏ những rào cản trước các nhà sản xuất ở trong nước”, – thủ tướng Ukraina nhấn mạnh.

Như phòng thông tin và tương tác xã hội ủa Ban thư ký HĐBT đánh giá, quy phạm về hoãn thuế giá trị gia tăng cho công nghiệp được đề xuất thảo luât trong năm 2017 mà kết quả thí nghiệm trong ngành dược và chế biến gỗ đã thực hiện có kết quả.

Quy phạm này sẽ có hiệu lực cho tới năm 2020 và được áp dụng đối với từng xí nghiệp cụ thể theo đơn đề nghị. Phạm vi sản xuất được hưởng chế độ này rất rộng: trong ngành chế tạo máy, luyện kim, công nghiệp nhẹ, nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

Nguồn: Interfax Ukraina

»Cùng chủ đề