HĐBT Ukraina giảm đáng kể hạn ngạch tiếp nhận người di trú cho năm 2019 – trên 600 người.

Hãng RBC dẫn nguồn trong HĐBT đưa tin. >>РБК-Украина.

Theo quyết định này, trong năm 2019 có 3768 người di trú vẫn có thể tiếp tục sống lâu dài ở Ukraina.

Như vậy hạn ngạch cho di trú của các nhà hoạt động khoa học, văn hóa là 280 người, các chuyên gia trình độ cao – 4, người nhà các công dân Ukraina – 2945 người, quân ngân phục vụ từ trên 3 năm – 41 người.

Ngoài ra, di trú đối với các nhà đầu tư, có đầu tư vào kinh tế không dưới 100 000 đô la sẽ không hạn chế.

Trong phiên họp của chính phủ đại diện hiệp hội cung cấp việc làm đã phê phán hạn ngạch với 4 chuyên gia cấp cao. Trong khi đó bộ trưởng chính sách xã hội Andrey Reva đề xuất hủy bỏ hạn ngạch cho hạng chuyên gia cao cấp.

Kết quả là thủ tướng Groisman đã giao soạn thảo tài liệu như thế.

Lưu y rằng, Quỹ tiền tệ quốc tế đánh giá số lượng lao động di trú ra khỏi Ukraina là 2-3 ngàn người.

Đồng thời NBU cũng dự báo trong năm 2019 sự gia tăng số tiền chuyển về nước của những người Ukraina đi lao động ở nước ngoài.

Nguồn: Rbc

»Cùng chủ đề