Trên thị trường lao động Ukraina thiếu hụt lao động trầm trọng, năm này qua năm khác Ukraina cảm thấy thiếu hụt công nhân lành nghề. Cho dù lương của các ngành nghề tăng lên 20-30% trong thời gian qua nhưng trên thị trường lao động vẫn không có ứng viên để tuyển chọn.

Lương để tương đương mức lương ở nước ngoài thì còn lâu. Chính vì vậy những người lao động của ta thường là ra nước ngoài tìm kiếm việc làm, chẳng hạn sang Ba Lan và các nước Châu Âu khác.

Liệu các trường dạy nghề của ra có thể lấp được chỗ trống này hay không và giải quyết vấn đề thiếu nhân lực cho các xí nghiệp được chuyên gia Tetiana Paskina kể trên website “UBR.ua” và “Rabota.ua”.

Nguồn: ZN,UA

»Cùng chủ đề