Theo nguồn của Bộ Nông nghiệp Ucraina, thu hoạch lương thực năm 2008 tăng 70% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 50,369 triệu tấn. Tính đến nay, Ukraina đã thu hoạch được 14,327 triệu hecta, đạt 93% diện tích.

Bình quân sản lượng mùa màng năm năm đạt 35,2 tạ/1 hecta, năm 2007 là 22,7 tạ/1 hecta.

Ngô thu hoạch đạt 6,168 triệu tấn trên diện tích 1,4 triệu hecta, bình quân là 43,8 tạ/1hecta.

Lúa mạch đạt 289,3 nghìn tấn trên diện tích 270 nghìn hecta; Hạt kê đạt 233,8 nghìn tấn trên diện tích 136 nghìn hecta; Gạo đạt 98,8 nghìn tấn trên diện tích 16,8 nghìn hecta; Đậu nành đạt 624,5 nghìn tấn trên diện tích 398,7 hecta.

Theo thông báo, đến ngày 13 tháng 8 các kho chứa lương thực đã quá tải. Ukraina đang có kế hoạch giảm giá lương thực do thu hoạch tăng 14 tấn so với năm 2007


theo Thương Vụ Việt Nam tại Ukraine