Hãng tin Bloomberg cho hay chính phủ Ukraina chuẩn bị thương lượng với IMF để ký một hiêp định hợp tác mới với số tiền tín dụng dự định là 5 tỉ đô la, trong thời gian 3 năm.

Hãng Bloomberg dẫn nguồn gẫn gũi với cuộc thương lượng hai bên ở Kyiv cho biết. Chương trình mới có khả năng ký kết với thời hạn 3 năm.

Trước đó quỹ tiền tệ quốc tế thận trọng chú ý tìm hiểu phương hướng của chính phủ mới ở Ukraina. Phái bộ của IMF đã tới Ukraina và hiện đang tham khảo chương trình hành động của chính phủ mới. Phái bộ thảo luaanuj bới chính phủ về chính sách tài chinyhs của Ukraina, những dự định hành động đồng thời cả tình hình của Hệ thống chống tham nhũng của Ukraina hiệu quả tới đâu.

Phái bộ sẽ lưu ở Ukraina cho tới ngày 24 tháng 9. Với thời gian dài như vậy hai bên sẽ có nhiều thời gian để tư vấn cho nhau và đi tới một chương trình hợp tác có hiệu quả.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề