Các đại biểu nhân dân đề xuất phạt từ 50 đến 100 mức lương tối thiểu không áp thuế, hoặc là bắt giam với thời hạn tới 6 tháng tới ba năm.

Ở quốc hội Ukraina đã đăng ký dự luật “về thay đổi trong luật pháp bảo vệ các biểu trưng nhà nước Ukraina, mã số 4178.

Các tác giả thuộc phái BPP Yuri Lutsenko, “Mặt trận nhân dân” Maxim Burbak  và “Tự cứu mình” Oleg Berezuk là đồng tác giả dự luật.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề