Ukraina bắt đầu triển khai những đổi mới trường học sơ cấp trong khuôn khổ tiến tới Cải cách giáo dục toàn diện và chuyển sang Hệ đào tạo trung học phổ thông 12 năm.  Theo thông báo của Bộ về thay đổi phương pháp giáo dục, được áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm 2016

Ý tưởng chính: – từ bỏ những cách giáo dục khuôn sáo và áp đặt trong nền giáo dục cũ; – tạo ra một nhà trường tự do và dân chủ trên cơ sở lấy học sinh làm trung tâm của qúa trình giáo dục; – để đạt được mục đích đào tạo con người tự do, nhân bản, có năng lực chuyên môn, có đạo đức đam mê công hiến và có kỹ năng tìm kiếm kiến thức bổ sung và kỹ năng xử lý tình huống trong đời sống.

Bộ giáo dục và khoa học Ukraina đã thông qua những quy định mới trong đào tạo ở cấp tiểu học và đã được bộ trưởng Hrinevich phê chuẩn nhằm mục đích giảm tải và khuyến khích hứng thú học tập của học sinh tiểu học.

Những điểm bổ sung được đăng tải trên website của bộ. (>>дополнения)

Kể từ năm nay học sinh lớp 1 hoàn toàn không phải làm bài tập về nhà. Học sinh lớp 2 bài tập về nhà được giao với tính tóan sao cho trong vòng 45 phút học sinh bình thường có thể hoàn thành, lớp 3 – không quá 70ph, lớp 4 – không quá 90ph.

Đồng thời, không được giao bài tập về nhà cho những ngày nghỉ, ngày lễ và nghỉ hè.

Việc đánh giá bài làm của học sinh sẽ không được ghi điểm:

– ở lớp 1 đối với tất cả các môn theo chương trình cứng;

– ở lớp 2 – phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng sư phạm của nhà trường;

– ở lớp 2-4 – đối với môn tin học, nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật tạo hình, cơ sở sức khỏe, thể dục, “Em trong thế giới” và giáo dục lao động;

– ở lớp 1-4 – đối với tất cả các môn thuộc chương trình cứng.

Bản thân kết quả đánh giá bây giờ trở thành thông tin bí mật, chỉ bản thân học sinh và phụ huynh (người thay thế phụ huynh) của em được phép tiếp cận. Việc đánh giá có thể bằng chữ hoặc bằng điểm, nhưng bắt buộc phải chứa đựng đánh giá của giáo viên và là thể hiện thành tựu của đứa trẻ, chứ không phải thể hiện thất bại của học sinh.

Cấm hoàn toàn việc công bố kết quả học tập của học sinh tại các cuộc họp phụ huynh, hoặc niêm yết tại trường, hoặc sử dụng trong các bảng xếp hạng.

Đồng thời trong tài liệu (của bộ) có xác định tiêu chí để bảo đảm tính khách quan và tính chính xác của sự đánh giá.

Ngoài ra, từ nay giáo viên cũng bị cấm chấm điểm “vở sạch chữ đẹp”, nhưng được quyền yêu cầu học sinh viết rõ ràng, dễ đọc. Cấm trừ điểm của học sinh vì lỗi để cách lề, hoặc do không ghi nhãn vở.

Theo quy định mới sẽ bỏ đánh giá sử dụng vở và cho điểm chữ viết của học sinh mà chỉ có lời bình của giáo viên mà thôi. Chẳng hạn có thể phê (tích cực): “Đúng đấy”, “Đã tốt hơn rồi đấy”, “Đã tốt hơn nhiều”, “Tiến bộ nhiều”…, nhưng không được phê (tiêu cực): “kém”, tồi tệ quá”, “dốt”, “quá tệ hại”, vv…

Để giảm căng thẳng tâm lý của học sinh lớp một, tiến tới hình thành kỹ năng viết Bộ GD khuyến nghị sử dụng bút chì bình thường. Theo ý của giáo viên có thể được phép sửa bằng tẩy hoặc bằng gạch ngang chữ.

Giáo viên lớp 1 có quyền quyết định cho học sinh tập viết bằng bút chì thường, cho đến khi viết thành thạo. Việc chuyển sang viết bằng bút bi cũng do giáo viên quyết định vào thời điểm phù hợp đối với mỗi học sinh. Những chỗ sửa chữa, tẩy xóa, gạch bỏ trong bài tập viết không thể ảnh hưởng đến việc đánh giá thực lực của học sinh.

Giáo viên cũng được khuyến cáo không dùng bút mực đỏ khi kiểm tra bài tập viết của học sinh lớp 1, tuy nhiên, màu mực dùng để cho điểm và ghi sổ liên lạc do giáo viên tự chọn.

Lưu ý rằng, ở Ukraina kể từ ngày 1 tháng 9 có 394 ngàn học sinh nhập học lớp 1 tiểu học.

Đồng thời với sự tiến hành tối ưu hóa mạng lưới trường học ở Ukraina và thành lập các trường điểm tựa sẽ giảm khoảng 3,8 ngàn biên chế giáo viên.

Nguồn: 112.ua

»Cùng chủ đề