Ukraina sẵn sàng chuyển cuộc gặp gỡ dự định vào ngày 6 tháng 8 với các chủ nợ tư nhân sang ngày 10-11 tháng 8, tuy nhiên trong trường hợp thương lượng thất bại vẫn xem xét khả năng sử dụng các cơ chế đối kháng khác trong khuôn khổ chương trình hợp tác mở rộng với IMF. Trong thông báo của bộ tài chính Ukraina công bố trên trang website của cơ quan này cho biết.

“Bộ tài chính Ukraina khi hành động với những ý định xây dựng và minh bạch đã đồng ý theo yêu cầu của ủy ban đặc biệt của các chủ nợ tư nhân chuyển cuộc gặp gỡ đã dự định vào ngày 6 tháng 8 sang tuần tới nhằm mục đích cho ủy ban nhiều thời gian hơn để chuẩn bị những đề xuất mới về cấu trúc nợ”, – trong thông báo của bộ tài chính Ukraina nói.

Như trong tài liệu nhấn mạnh, mục đích của bộ tài chính Ukraina luôn luôn là để đạt được thỏa thuận với các nhà cấp tín dụng, cho phép đạt được các mục đích tái cơ cấu nợ được thiết lập trong chương trình hợp tác với IMF. “Ukraina đã đạt được những thỏa thuận với những nhà nắm trái phiếu nợ của các ngân hàng nhà nước: “Ukreximbank” và “Oschadbank”, trong thông báo lưu ý.

Bộ tài chính đánh giá rằng trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận với chủ nợ tư nhân về tái cấu trúc nợ ở cấp nhà nước thì vào đầu tuần tới Ukraina sẽ buộc phải sử dụng những cơ chế đối ngịch để bảo đảm cấp tài chính theo chương trình hợp tác với IMF.

“Đây là khả năng cuối cùng để đạt được thỏa thuận chung trước thời điểm phải thanh lý các trái phiếu Eurobond vào tháng 9 và tháng 10 năm nay, đồng thời trước ngưỡng cửa thời điểm xét lại chương trình hợp tác Ukraina-IMF dự định vào tháng 9 sắp tới”, – trong thông báo nói.

Trong khi thương lượng về tái cơ cấu nợ còn vướng mắc nhưng tiến độ giá trên Sàn liên Ngân trong những ngày qua vẫn ổn định ở mức độ lạc quan, dưới 22uah/usd. Giá đô la Mỹ trên sàn ngày hôm nay, vào thời điểm 12g00 giảm so với đầu phiên giao dịch: từ 21,80/21,93 khi mở cửa giảm xuống 21,45/21,7 vào thời điểm 12g00.  Xem Exchange Trend >>

Nguồn: “Liga.net”

»Cùng chủ đề