Bộ trưởng Volodimir Omelian thông báo trong năm 2018 đầu tư vào hạ tầng cơ sở của Ukraina là 85 tỉ đô loa. Ông Omelian nói trong cuộc họp báo về những ưu tiên của bộ hạ tầng cơ sở trong năm 2018.

Theo dữ liệu của bộ, HĐBT dự định sửa chữa khoảng 4 ngàn ki lô mét đường bộ, với chi phí gần 50 tỉ Hrivnia.

  • 18,4 tỉ Hrivnia dự định chi để làm mới toa xe,
  • 10 tỉ nữa dùng để làm mới hạ tầng đường sắt,
  • 4,3 tỉ Hrivnia chi cho việc hiện đại hóa và phát triển các hải cảng,
  • 3,8 tỉ chi cho phát triển hạ tầng hàng không.

Bộ hạ tầng cơ sở dự định thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, trong số đó có General Electric, Bombardier, Hutchision Ports, DP World và các hãng khác.

Trong kế hoạch đồng thời có các công tác tái lập các sân bay địa phương, mở rộng vận chuyển hàng không và tái thiết các sân bay địa phương.

Nguồn: Sự thật kinh tế (ePravda)

»Cùng chủ đề