Ngân hàng nhà nước Ucraina đã đưa ra những giải thích cấn thiết về việc tổ chức bán đấu giá ngoại tệ cho các ngân hàng có nhu cầu thanh toán tín dụng ngoại tệ cho các khách hàng là tư nhân.

“Trước tiên danh mục các hợp đồng vay là cơ sở để có thể mua đấu giá, danh mục này do ngân hàng lập nên sau khi có sự đồng ý của khách hàng. Danh mục này chỉ bao gồm những hợp đồng được ký trước ngày 15-10-2008. Số ngoại tệ mua được chỉ được dùng cho nhu cầu thanh toán bằng ngoại tệ theo hợp đồng vay đã có trong danh mục.

Lãnh đạo ngân hàng không được bán số ngoại tệ này cao hơn giá đấu giá thành công, ngân hàng được thu thêm không quá 0,2% số lượng ngoại tệ đã mua để nộp quỹ bảo hiểm hưu trí. Nghiêm cấm thu thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào hoặc tăng giá ngoại tệ.

Lượng ngoại tệ mua qua đấu giá phải được đưa vào giao dịch theo đúng mục đích trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày số ngoại tệ này được chuyển về tài khoản ngân hàng.

Các ngân hàng phải đích thân kiểm soát mục đích sử dụng số ngoại tệ mua qua đấu giá.

Ngân hàng có nghĩa vụ thông báo cho khách hàng tỷ giá grivna/ngoại tệ mà ngân hàng đã mua tại cuộc bán đấu giá của NBU.

Nhằm mục đích đảm bảo thông tin cho khách hàng các ngân hàng và các chi nhánh địa phương phải thiết lập đường dây điện thoại nóng và chỉ định chuyên gia phụ trách cung cấp thông tin kịp thời với khách hàng về tình hình đấu giá và quy định thanh toán nợ tín dụng bằng ngoại tệ”.

Xin nhắc lại, hôm thứ sáu ngày 27-2 tại buổi đấu giá “ưu đãi” đầu tiên NBU đã bán 34,530 triệu $ cho 12 ngân hàng thương mại theo tỷ giá 7,80 grivna/$. Đó là các ngân hàng: “Ngân hàng quốc tế số một Ucraina” (PUMB), “OTR Bank”, “Raiffeisen Bank Aval”, “Universal Bank”, “TAS Commersbank Invest”, “Ngân hàng tiết kiệm Nga”, “UkrSibbank”, ngân hàng “Pivdenyi”, “Folskbank”, “Industrialbank”, “AutoKrazbank” và “Ukrsocbank”.

Cuộc bấn đấu giá lần thứ hai được dự định tiến hành vào ngày thứ sáu, 6-3-2009

Phương Anh tổng hợp
theo theo LigaBusnesInform