Giá trị tổng sản phẩm quốc nội của Ukraina (GDP) trong năm 2018 tăng 3,3% so với năm 2017. Cơ quan thống kê nhà nước cho hãng RBC biết.

Theo đánh giá của cục thống kê nhà nước, GDP trung bình năm 2018 là 3558,7 tỉ Hrivnia, còn GDP tính cho đầu người là 84 190 Hrivnia.

Cơ quan thống kê chú thích rằng, chỉ số tăng trưởng GDP theo quý trong năm 2018:

Quý I – 3,3%;

Quý II – 3,8%;

Quý III – 2,8%;

Quỹ IV – 3,5%.

Lưu ý rằng, suy thoái kinh tế của Ukraina bắt đầu từ năm 2012, khi tăng trưởng GDP chỉ đạt được có 0,2%, năm 2013 – 0%.

Trong thời gian khủng hoảng kinh tế sau cách mạng và bắt đầu chiến tranh ở miền đông GDP Ukraina giảm 6,6% trong năm 2014 và 9,8% trong năm 2015.

Quá trình phục hồi kinh tế bắt đầu tư năm 2016, khi GDP tăng trưởng 2,4%. Trong năm 2017 – 2,5%.

Biểu đồ tăng trưởng GDP của Ukraina trong mấy năm gần đây nhất 

Lưu ý rằng, theo đánh giá của NBU trong năm 2018 kinh tế Ukraina tăng tối đa trong vòng 7 năm qua – 3,3%. NBU dự báo tăng trưởng trong năm 2019 sẽ chậm lại ở mức 2,5%.

Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới 3,5% trong năm 2019 và 3,6%  trong năm 2020. Theo đánh giá của IMF, trong năm 2018 kinh tế thế giới tăng trưởng 3,7%.

Nguồn: RBC.ua

»Cùng chủ đề