Ngoài ra, đã xuất khẩu trên 4,3 triệu tấn hạt dầu. Kể từ năm tiếp thị này (kết thúc vào tháng 7 hàng năm) Ukraina đã xuất khẩu trên 30 triệu tấn ngũ cốc.

Thông tin chính phủ công bố trên cổng thông tin cho biết đã xuất khẩu 13,8 triệu tấn lúa mì các loại – cho người và vật nuôi, lúa mạch 4 triệu tấn, ngô – 11,6 triệu tấn.

Như vậy theo dữ liệu cùng thời kỳ năm ngoái xuất khẩu 32,8 triệu tấn ngũ cốc, đồng nghĩa tiến độ xuất khẩu ngũ cốc năm nay thấp hơn.

Lưu ý rằng, cơ quan báo chí bộ chính sách nông nghiệp thông báo rằng ở Ukraina sản lượng mùa vụ ngũ cốc trong năm 2017 là trên 60 triệu tấn trên diện tích gieo trồng 14,5 triệu hức ta.

Nguồn: RBC

»Cùng chủ đề