Cơ quan báo chí của Hội đồng đầu tư quốc gia thông báo rằng, tập đoàn “NBT” dự định xây dựng ở Ukraina nhà máy điện gió công suất gần 1000 Mega oát (khoảng một nửa nhà máy thủy điện Sông Đà, -nd (1920 mega oát).

 Theo thông báo tập đoàn có đủ tiềm lực để xây dựng ở Ukraina nhà máy điện gió công suất lớn cỡ 800 mega oát.

Dự án sẽ được bắt đầu ở tỉnh Zaporizhzhya vào giữa năm nay. Trước đó đã có thông tin nói rằng “NBT” dự định đầu tư 400 triệu đô la vào xây dựng tại Kherson 64 cột điện gió, tổng công suất 250 mega oát.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề