Một dự luật (dự luật 7440) được chờ đợi từ hơn 1 năm nay do liên quan tới điều kiện để IMF cấp tín dụng cho Ukraina theo chương trình hợp tác mở rộng này đã được quốc hội Ukraina thông qua với 314 phiếu thuận, trong khi chỉ cần 226 phiếu theo quy định của Hiến Pháp.

Luật này sẽ có hiệu lực ngay sau khi công bố trên cổng thông tin chính thức của quốc hội.

Theo luật này, toà án chống tham nhũng được thành lập trong vòng 1 năm kể từ ngày bộ luật này có hiệu lực thi hành. Toà bắt đầu làm việc sau khi bổ nhiệm được không dưới 35 thẩm phán. Tất cả các thẩm phán này được tuyển chọn trong các đợt thi tuyển chọn công khai. 10 trong số thẩm phán nói trên sẽ là thẩm phán của toà phúc thẩm.

Ủy ban tuyển chọn tối cao sẽ là cơ quan tuyển chọn cuối cùng các thẩm phán của toà án chống tham nhũng. Hội đồng xã hội các chuyên gia quốc tế sẽ giúp Ủy ban tuyển chọn tối cao (UBTLTC) lựa chọn các thẩm phán. Các thành viên của Hội đồng các chuyên gia quốc tế (HĐCG) do UBTLTC chỉ định trên cơ sở các đề nghị của các tổ chức quốc tế mà Ukraina cộng tác với họ trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Luật quy định rằng, toà án chống tham nhũng sẽ xét xử các vụ án do Văn phòng Chống tham nhũng quốc gia điều tra (NABU). Những vụ án mà hiện đang được xem xét tại các toà án khác sẽ không chuyển cho toà án chống tham nhũng này.

nguồn: liga.net

PS?Comment: Không có gì mong muốn mà có thể đạt được ngay. Vấn đề chống tham nhũng là vấn đề thời sự của mấy năm nay, tuy nhiên rất khó để bắt đầu…. Tuy từ nay đã có luật trên giấy, nhưng trên thực tế là còn mất 1 năm để tuyển dụng thẩm phán. Điều đặc biệt là các thẩm phán chống tham nhũng này cũng chỉ làm việc với các bị cáo trong tương lai, điều này đồng nghĩa với việc các bị cáo hiện nay vẫn còn những cơ hội để mặc cả với thẩm phán tòa án quận Shevchenkvskiy, tp Kyiv – nơi các vụ án chống tham nhũng đang được thụ lý….

»Cùng chủ đề