Ukraina công bố chế độ kiểm dịch và cách ly trên toàn quốc:

Đại biểu QH Victoria Syumar, người có mặt trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, thông báo như vậy trên FB.

Từ 12/03 trên toàn lãnh thổ Ukraina sẽ công bố chế độ kiểm dịch và cách ly, bao gồm:

-Đóng cửa tất cả các trường học

  • Cấm tụ tập đông 200 người,
  • Đóng cửa các chuyến bay với một số quốc gia.

-Đóng cửa một số trạm kiểm soát biên giới, hiện nay có 219 trạm, sẽ chỉ còn 49, những nơi có bố trí địa điểm cách ly.

-Thời hạn tạm thời đến 03/04.

Lê Thái Kỳ dịch thuật

https://strana.ua/news/254179-v-ukraine-objavili-karantin-v-svjazi-s-koronavirusom.html
»Cùng chủ đề