Ngày nghỉ mới ở Ukraina đó là ngày Giáng Sinh. Luật mới hủy bỏ ngày nghỉ 2 tháng 5, chỉ để lại Ngày lao động quốc tế 1 ngày nghỉ là ngày 1 tháng năm.

Різдво Христове

Từ này ngày 25 tháng 12 ở trong nước chính thức được tính là ngày nghỉ.

Ở Ukraina có 11 ngàn cộng đồng (địa phương, -nd) thiên chúa giáo và giáo phái tin lành từ nay được một ngày nghỉ để đón Ngày Giáng Sinh theo lịch Grigory (Dương lịch). Còn số này chiếm khoảng 30% số tổ chức tôn giáo ở Ukraina. Họ chính thức từ nay được nghỉ một ngày để đón Lễ Giáng Sinh.

Ngày giesu hạ thế chúng ta cùng ngợi ca Người…

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề