Việc tiếp tục hợp tác với các định chế tài chính then chốt của đất nước – IMF mà phái bộ vừa mới rời khỏi Kyiv sẽ mở ra khả năng nhận bổ sung 5 tỷ đô la từ các nhà đầu tư bên ngoài khác, Bộ trưởng tài chính Ukraina Alexander Danilyuk thông báo trong phiên họp với ngân hàng phát triển và tái thiết Châu Âu ở London nói.

“Sự hợp tác với IMF cho khả năng nhận sự ủng hộ từ các cộng sự quốc tế vào khoảng 5 tỷ đô la. Điều này rất quan trọng. Hơn wnax đây lại là tín hiệu rất quan trọng đối với cộng đồng quốc tế và đối với các nhà đầu tư”, – ông Danilyuk nói.

Như TTX Unian thông báo, phái bộ IMF làm việc ở Kyiv từ 10 tới 18 tháng 5 để thảo luận và kết thúc thương lượng lần thứ hai chương trình cải cách được thông qua vào tháng 3 năm 2015. Trong khuôn khổ chương trình này khối lượng tín dụng tổng cộng 17,5 tỷ đô la. Ukraina đã nhận hai lần chuyển ngân: 5 và 1,7 tỷ đô la.

Theo đánh giá của NBU, khối lượng tiền chưa nhận được theo chương trình với IMF là 11 tỷ đô la, theo tín dụng của EU liên quan chương trình này – 1,2 tỷ Euro, Mỹ 1 tỷ Euro. Ngoài ra việc thực hiện chương trình sẽ cho phép Ukraina hy vọng nhận hỗ trợ tài chính của các nước G7 và các ngân hàng quốc tế lớn – WB, EBRD và EIB.

Trước đó bộ tài chính đánh giá rằng, tới cuối năm này Ukraina hy vọng nhận từ tất cả các nguồn kể trên khoảng 10 tỷ đô la tín dụng.

  • Lưu ý rằng vào ngày hôm qua, thứ 6, 20 tháng 5 giá đô la khi kết thúc giao dịch là 25,12/25,17uah/1usd – xu hướng giảm.

Exchange trend >>

 

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề