Ngày hôm nay những nỗ lực phục hồi chế độ quốc gia hạt nhân có thể dẫn tới các chế tài quy mô lớn chống lại Ukraina.

Bom hạt nhât >> 

Cố vấn của tổng thống đắc cử Volodimir Zelenskiy, ông Ivan Aparshin cho rằng, ngày hôm nay trở lại chế độ quốc gia hạt nhân là không hợp lý.

Theo lời ông Aparchin, thời kỳ đầu của Ukraina độc lập ông và những sĩ quan khác của Ukraina đã chống lại thỏa thuận hủy bỏ chế độ hạt nhân của Ukraina. Tuy nhiên, ngày hôm nay tình hình đã thay đổi và thành lập vũ khí hạt nhân chiến thuật là không nên.

“Ngày hôm nay tôi lại không khuyên làm điều này. Vâng, chúng ta từng có vũ khí hạt nhân. Vào năm 2014 phải chăng chúng ta đã có thể sử dụng chúng ở Crimea được không? Chúng ta có thể phục hồi vũ khí hạt nhân, tôi tin như thế. Tôi tin chúng ta có tiềm năng phục hồi vũ khí hạt nhân nhưng khi chúng ta bắt đầu làm điều này thì chúng ta nhận ngay các chế tài trừng phạt và chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa”, – ông Aparshin đánh giá.

Ukraina là sự bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ. “Tới ngày hôm nay Ukraina đã thực hiện các nghĩa vụ một cách rõ ràng về giảm vũ khí thông thường ở Châu Âu. Chúng ta có chiến tranh, có quân xâm lược, còn Ukraina thực hiện các nghĩa vụ được quốc hội phê chuẩn. Nhưng nếu chúng ta nhận cho mình những nghĩa vụ nhất định thì chúng ta cũng có quyền đòi hỏi các nước thái độ cộng sự. Nếu không thì chúng ta sẽ tìm kiếm những con đường khác để bảo vệ lãnh thổ của mình. Và chúng ta sẽ tìm thấy chúng. Chúng ta không cho các người lãnh thổ”, – ông Aparshin kết luận.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề