Ukraina đã ký và chuyển cho giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế bức thư về dự định theo kết quả xem xét lại chương trình cấp vốn mở rộng đã thỏa thuận trước đây. Thứ trưởng bộ tài chính Ukraina Archom Sevalyov thông báo trên Fb.

“Tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng quốc gia Ukraina đã ký bức thư về dự định theo Hiệp định về chính sách kinh tế, tài chính và theo kết quả xem xét lại chương trình mở rộng cấp tài chính từ quỹ IMF và đã gửi cho giám đốc điều hành của quỹ IMF bức thư này”, – ông thứ trưởng viết.

Theo lời ông Sevalyov, bộ tài chính kỳ vọng Hội đồng giám đốc quỹ IMF trong thời giam sớm nhất sẽ có thể thông qua quyết định chi cho Ukraina lần chuyển ngân tiếp theo 1,7 tỷ đô la theo chương trình – số tiền sẽ được đưa hoàn toàn vào quỹ dự trữ ngoại hối của NBU.  “Mục đích của bộ tài chính – ổn định nền kinh tế và đặt nền móng để phục hồi tăng trưởng kể từ năm 2016. Cùng kết hợp với cải cách đang được chính phủ Ukraina tích cực thực hiện thì việc nhận lần chuyển ngân này sẽ hỗ trợ sự phục hồi kinh tế và củng cố niềm tin vào Ukraina từ bên ngoài cũng như từ trong nước”, – trong thông báo trên website cuả bộ tài chính nói.

Bộ tài chính Ukraina lưu ý việc ký kết tiếp hiệp định sẽ diễn ra sau khi Ukraina thực hiện danh mục các điều kiện tiên quyết đã được thỏa thuận trước với IMF – trước hết đó là sự thông qua 4 dự luật vào ngày 16 tháng 7 vừa qua ở quốc hội.

»Cùng chủ đề