Ukraina chuyển sang giờ mùa hè vào tối ngày 27 tháng 3, nghĩa là vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3. Vào đêm 27 sang ngày 28 tháng 3, vào 03g00′ ai sống ở Ukraina cần phải vặn kim đồng hồ tiến lên phía trước 1 giờ.

Việc chuyển giờ mùa hè, mùa đông liên quan tới vấn đề tiết kiệm điện năng khi mặt trời di chuyển sang nam bán cầu hoặc bắc bán cầu, nghĩa là liên quan tới giờ ánh sáng mặt trời ngắn đi hay dài ra. Việc này đã được thực hiện từ năm 1981. Thực tế là mùa hè ở bắc bán cầu thì ngày dài hơn đêm, còn vào mùa đông thì ngược lại và vì thế việc điều chỉnh giờ có thể cho phép tiết kiệm điện chiếu sáng, đặc biệt là tại các thành phố và các khu công nghiệp.

nguồn: korr.

»Cùng chủ đề