Chưa có gì thay đổi, Ukraina vẫn chuyển sang giờ mùa hè vào ngày nghỉ cuối cùng của thàng 3, đếm 30 sang ngày 31.

Chính thức là vào 3g00 ngày 31 tháng 3, bạn cần vặn kim giờ tiến lên đúng 1 giờy nhiên bạn nên làm điều này trước khi đi ngủ. Và cũng nên đi ngủ theo giờ mùa hè cho quen. Điều đó đồng nghĩa là bạn sẽ ngủ ít hơn ngày trước đó 1 giờ.

Nhớ rằng, đa phần điện thoại thông minh tự chuyển đổi giờ và vì thế nếu máy của bạn chỉnh đúng núi giờ Kyiv thì nó sẽ tự chuyển đổi giờ.

Sáng sớm nên kiểm tra lại các thiết bị điện tử xem giờ tự động có chuyển đổi hay không, nếu không thì có thể gọi 112 để hỏi.

Lịch chạy tàu, hàng không cũng thường sẽ thay đổi theo mùa đông, mùa hè vì thế bạn cũng có thể tìm hiểu xem có gì mới khi chuyển giờ hay không.

Giờ thay đổi có thể cũng ảnh hưởng sức khỏe do nhịp sinh sọc bị thay đổi và vì thế bạn cần nhanh chóng thích nghi.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề