Quốc hội Ukraina đã thông qua dự luật mã số N2389, theo đó đề xuất hợp pháp hóa sự tham gia của người nước ngoài trong các chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Ukraina. Có 257 đại biểu nhân dân bỏ phiếu thuận ủng hộ dự luật này làm nền tảng.

Nói riêng, dự định tiếp nhận theo hợp đồng những người nước ngoài và phi quốc tịch, không có tiền án, hiện đang có mặt ở Ukraina trên cơ sở hợp pháp và tương xứng với các yêu cầu phục vụ quân đội. Những người như vậy được trải qua thời hạn thử thách 2 tháng, bảo đảm vật chất được áp dụng ở mức như quân nhân Ukraina đang phục vụ quân đội theo hợp đồng.

Đồng thời những người nước ngoài và người phi quốc tịch trải qua phục vụ trong hàng ngũ quân đội Ukraina dự định sẽ được phong quân hàm nhân vĩnh viễn. “Các công dân nước ngoài nhận quân hàm sỹ quan có thể chỉ được phép sau khi nhận quốc tịch Ukraina theo trật tự pháp định. Bảo đảm về mặt xã hội của những quân nhân như vậy sẽ được thực hiện theo luật “nghĩa vụ quân sự và phục vụ quân ngũ”, – trong tờ trình của dự luật nói. Những người phục vụ quân đội Ukraina trên 3 năm dự định sẽ được cấp giấy phép nhập cư trong giới hạn cô-ta (hạn ngạch) do chính phủ quy định.

Ngoài ra, các đại biểu nhân dân đã phê chuẩn định nghĩa thuật ngữ “Lính đánh thuê”.  “Người được gọi là “Lính đánh thuê” là người được cài đặc biệt tại chỗ hay từ nước ngoài nhằm mục đích chiến đấu trong xung đột quân sự, là người tham gia trực tiếp vào các hành động chiến sự, là người không phải công dân của phía xung đột, và cũng không phải sống tại nơi do phía đó kiểm soát, đồng thời cũng không thuộc diện biên chế của các lực lượng vũ trang”, – trong tài liệu nói.

Việc cài người, chi tiền, bảo đảm vật chất, đào tạo, đồng thời cả sử dụng lính đánh thuê sẽ bị trừng phạt bằng tù giam thời hạn 3 đến 8 năm, và cũng với hành động như thế nhưng có sử dụng địa vị công vụ – bị phạt bằng tù giam thời hạn 7 đến 15 năm.

Lưu ý rằng, ngày 7 tháng 4 quốc hội Ukraina đã quyết định miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho các sinh viên và nghiên cứu sinh.

***

Nguồn: “Liga.net”

»Cùng chủ đề