Người đứng đầu bộ tài chính Ukraina Natalia Yaresko đã thông báo rằng Ukraina đã thỏa thuận với ủy ban các nhà đầu tư tư nhân về tái cơ cấu nợ mà kết quả là ủy ban các nhà đầy tư đã đồng ý  hủy bỏ 3,8 tỷ trong số 19,3 tỷ nợ gốc của nhà nước. Bộ trưởng Yaresko thông báo trước cuộc họp của hộ đồng bộ trưởng. Thông báo rằng tổng số nợ gốc còn lại 15,5 tỷ đô la sẽ được hoãn thanh toán cho tới năm 2019, báo “Novoye Vremya” (Thời mới) đưa tin.

Lưu ý rằng, trước đó các nguồn tin trên thị trường tài chính đã thông báo rằng bộ tài chính Ukraina đã thanh toán chiết khấu coupon với 59,625 triệu đô la cho trái phiếu thời hạn tới năm 2021.

Nguồn: “fakty.ictv.ua

»Cùng chủ đề