Bộ Y tế Ukraina dự định cải cách triệt để hệ thống giáo dục y tế tại Ukraina. Chất lượng đào tạo thấp và kiến thức nhận được không tương thích với trình độ quốc tế dẫn đến lao động thiếu chuyên nghiệp của các bác sĩ sau đại học.

Để giải quyết vấn đề này các quan chức y tế có kế hoạch sẽ áp dụng các tiêu chuẩn giáo dục của Hoa Kỳ ở trong nước và các sinh viên y khoa bắt buộc phải tham gia trả thi theo hệ thống nhiều tầng các môn thi theo hệ thống Mỹ và tiếng.
Về các kết quả của cải cách theo tính toán sẽ có thể nhìn thấy trong 3-4 năm nữa.
– Hiện nay hệ thống giáo dục y tế của Ukraina bao gồm 14 trường đại học y khoa, 4 khoa y tại các trường đại học cổ điển, 3 học viện đào tạo sau đại học và 130 trường cao đẳng. Theo Bộ Y tế, họ có khoảng 154.000 sinh viên và 12.000 giáo viên.

– Chất lượng của giáo dục nhận được đối với các bác sĩ trong tương lai được kiểm tra bằng cách sử dụng một hệ thống ba giai đoạn kiểm tra. Gia đoạn 1 – “Bước-1” – sinh viên y sẽ trả thi trong năm học thứ ba tại trường đại học. Trong suốt kỳ thi này, sẽ kiểm tra kiến thức về các môn cơ bản, chủ yếu liên quan đến giải phẫu.

Sau năm thứ 6 sinh viên phải trả thi bước 2 – “Bước-2” theo các môn thực hành, đặc biệt về phẫu thuật. Còn bước 3 – “Bước-3” sẽ phải trả thi vào cuối thực tập, có thể kéo dài vài năm tùy thuộc vào chuyên ngành. Kỳ thi này cho phép đánh giá kiến thức của thực tập sinh trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế trong điều kiện khẩn cấp.

– Cố vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế Inna Sovsun cho biết chỉ có 3% sinh viên không trả thi. “Điều này có nghĩa là kỳ thi này không mang tính đại diện, nếu 97% sinh viên trả thi thì có nghĩa rằng bài kiểm tra không nói lên bất cứ điều gì về chất lượng kiến thức”, – bà giải thích…

… “Nếu chúng ta không cải cách giáo dục y tế thì ngoài mất niềm tin với bác sỹ trong nước chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả thấp ở cấp độ quốc tế, cố vấn cho Bộ trưởng Inna Sovsun nói. Đã có nhiều quốc gia không công nhận văn bằng y tế của Ukraina và nếu không cải cách thì xu hướng này sẽ chỉ tăng lên.

Điều này sẽ dẫn đến thực tế rằng các trường y tế Ukraina không thể kiếm tiền bằng cách đào tạo sinh viên nước ngoài. Kết quả là, sự sụp đổ có thể xảy ra. Bây giờ thu nhập tài chính từ nguồn thu ở sinh viên nước ngoài chiếm phần lớn ngân sách của các trường y khoa ở Ukraina. Do đó, các trường đại học tự quan tâm hơn cả trong việc thực hiện cải cách “…

Nguồn: RBC

»Cùng chủ đề