Các xí nghiệp chế biến thịt Ucraina ưa thích thịt tươi sống nhập khẩu vì giá của chúng rẻ. Vào thời gian này, theo các số liệu mới đây, việc nhập khẩu các sản phẩm thịt được hạn chế do sự sút giảm nhu cầu từ phía những người sản xuất và những người tiêu dùng thịt. Tuy nhiên trong cơ cấu sản phẩm thịt chưa qua chế biến được chuyển đến các xí nghiệp chế biến thì các sản phẩm của Ucraina vẫn chiếm số ít.

Ông Alexsandr, người đứng đầu các dự án liên minh nông nghiệp Ucraina nói rằng:”Sản phẩm thịt tươi sống được nhập khẩu giá rẻ đã thay thế sản phẩm của Ucraina. Sau quý 1 năm 2009 có tới 900 nghìn tấn thịt được nhập khẩu vào Ucraina (các sản phẩm thịt, các sản phẩm phụ, sa lơ (mỡ muối) và nhiều sản phẩm khác). Chúng ta biết rằng, toàn bộ khối lượng thịt nhập khẩu giá rẻ đó được chuyển tới các xí nghiệp chế biến, ngành sản xuất thịt trong nước trong suốt quý 1 năm 2009 chế biến hơn một nửa là từ các sản phẩm thịt tươi sống nhập khẩu. Trong khi cùng kỳ năm ngoái lượng thịt tươi sống nhập khẩu chỉ chiếm có 10%”.

Chuyên gia này cũng khẳng định rằng trong quý 1 năm 2009 có 88,2 nghìn tấn thịt các loại chuyển tới các xí nghiệp chế biến, lượng thịt này là do các cơ sở chăn nuôi trong nước cung cấp. Như vậy sự cung cấp thịt từ các cơ sở trong nước giảm 44% so với quý 1 năm trước.

Ông Alexsandr còn nói thêm rằng:”Việc khối lượng thịt từ các cơ sở cung cấp trong nước giảm là do giá cả của thịt trong nước cao hơn so với thịt nhập khẩu. Các xí nghiệp chế biến không thể tăng giá các sản phẩm đã chế biến tương đương với giá của các sản phẩm thô, nên họ bắt buộc phải sử dụng các sản phẩm thịt nhập khẩu. Bằng cách này các xí nghiệp sẽ có thể tồn tại trong điều kiện hiện nay và vẫn đảm bảo được nhu cầu của người dân đối với loại mặt hàng này”.

NNC
theo Mid