-Bộ Ngoại giao Ukraina bắt đầu tương tác với các đối tác quốc tế để vượt qua cuộc khủng hoảng hiến pháp. Quyết định này được đưa ra thay mặt cho Tổng thống Volodymyr Zelensky. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmitry Kuleba đã viết về điều này trên Twitter.

-Ông nói: “Bộ Ngoại giao đang bắt đầu tương tác với các đối tác quốc tế để khắc phục hậu quả tiêu cực từ phán quyết của Tòa án Hiến pháp và khôi phục tính toàn vẹn của thủ tục tố tụng hiến pháp ở Ukraina. Còn vấn đề tương tác với các đối tác quốc tế như thế nào, vị trưởng phòng chính sách đối ngoại không giải thích.

-Chúng tôi sẽ nhắc nhở, gần đây, Tòa án Hiến pháp đã tuyên bố vi hiến trách nhiệm hình sự đối với hành vi khai báo không chính xác và chặn công việc của Cơ quan Quốc gia Phòng chống Tham nhũng và hệ thống kê khai điện tử. Sau đó, công việc của hệ thống kê khai điện tử được tiếp tục theo lệnh của Nội các.

-Sau đó, Tổng thống Zelensky đã đệ trình lên quốc hội đề xuất chấm dứt quyền hạn của tất cả các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp nhằm khôi phục tính toàn vẹn của quy trình pháp lý Ukraina.

-Như RBC-Ukraina đã viết, đề xuất này của Zelensky đã được Nghị viện châu Âu ủng hộ. EP cũng hy vọng rằng các nghị sĩ Ukraina sẽ ủng hộ đề xuất này.

Ngọc Lan dịch thuật

Nguồn:https://news.rbc.ua/rus/politics/ukraina-initsiiruet-vzaimodeystvie-mezhdunarodnymi-1604160153.html

»Cùng chủ đề