-Ukraina từ hôm nay bắt đầu mua các xét nghiệm kháng nguyên để phát hiện COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Maxim Stepanov đã thông báo điều này tại một cuộc gọi hội nghị với tổng thống, trang web của tổng thống đưa tin.

-Được biết, cuộc họp đã thảo luận về dữ liệu mới nhất về sự phát triển của tình hình với COVID-19. Đặc biệt, kể từ hôm nay, quỹ để mua các xét nghiệm kháng nguyên đã được mở và việc mua đã bắt đầu.

-Theo Stepanov, trong trường hợp không có bác sĩ gia đình, người dân Ukraina có thể liên hệ với “đường dây nóng” được tạo ra của Bộ Y tế, nơi họ sẽ nhận được lời khuyên. Nếu cần thiết, một đội di động sẽ đến khám và lấy mẫu xét nghiệm.

-Trước đó có thông tin các bác sĩ gia đình và đội cơ động ở Ukraina sẽ phát hiện COVID-19 trong 15-20 phút. Đối với điều này, chính phủ sẽ mua các xét nghiệm kháng nguyên nhanh mới.

-Đồng thời, theo tuyên bố của bác sĩ vệ sinh Viktor Lyashko, PCR vẫn là phương pháp chính để phát hiện COVID-19. Lviv, họ đã bắt đầu kiểm tra miễn phí virus coronavirus cho học sinh.

Ngọc Lan dịch thuật

Nguồn:https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-nachinaet-zakupku-testov-antigen-1606741934.html

»Cùng chủ đề