Các kênh truyền hình Ukraina bắt đầu công bố trên website củ mình tên các chủ sở hữu. Đây là cái mới được áp dụng nhờ luật về minh bạch phương tiện thông tin đại chúng được quốc hội Ukraina thông qua từ tháng 9 năm 2015.

Theo luật này, tất cả các kênh truyền hình và radio đều nhận giấy phép của nhà nước trong vòng nửa năm cần phải nộp tài liệu về cơ cấu sở hữu và chủ lời ích cuối cùng (Beneficiare) cho Hội đồng quốc gia về các vấn đề truyền hình và radio, đồng thời phải công bố thông tin này trên website của mình.

Cho tới thời điểm này thông tin về cơ cấu sở hữu có thể tiếp cận trên đã số các website của đa số các kênh truyền hình.

Chẳng hạn chủ sở hữu nhận lợi ích cuối cùng của kênh “Inter” là ông Dmitry Firrtash, Sergey Lyovochkin, Valery Khoroshkovskiy và bà Svelana Pluzhnikova. Kênh truyền hình “Picsel” của tập đoàn “Inter” cũng có cơ cấu như vậy, riêng trng cơ cấu sở hữu của các kênh khác – “HTH”, K1 và K2, “Mega” cũng của tập đoàn này) thì không có tên bà Pluzhnikova.

Chủ sở hữu lời ích cuối cùng (Beneficiar) của kênh truyền hình “1+1” là ông Igor Kolomoyskiy (đại cổ đông), ông Surkis và một số cá nhân khác người cộng hòa Cyprus.

Ông Kolomoyskiy và Surkis đồng thời sở hữu kênh “2+2” và kênh “TET”. Kênh trẻ em “Plusplus”  có sở hữu như nhau giữa ông Igor Kolomoyskiy và ông Gennady Bogolyubov.

Ông Victor Pinchuk và bà Elena Pinchuk (vợ chồng) nắm giữ sở hữu kênh “STB” và kênh “Noviy Kanal”. Họ đồng thời cũng sở hữu kênh ICTV, M1, QTV.

Doanh nhân Rinat Akhmetov sở hữu hoàn toàn kênh truyền hình “Ukraina”.

Chủ sở hữu kênh truyền hình “Kanal-24” – vợ thị trưởng tp Lviv Ekaterina Kot-Sadovaya, Roman Andreyko, Oksana Andreyko.

Chủ sở hữu kênh “Tinis” là người Zcheckia Petro Zika

Nguồn: “lb.ua”

»Cùng chủ đề
Mặt trận Donbass im lìm

02 Tháng Năm 2016