Những con đường giao thông được sửa chữa phải có chất lượng tối thiểu 5 năm. Bộ trưởng hạ tầng cơ sở Omelian tuyên bố.

“Từ năm nay đối với tất cả các con đường được sửa chữa sẽ áp dụng tiêu chuẩn thời hạn chất lượng tối thiểu là 5 năm. Hiện nay tại một số tỉnh người ta đã bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn 10 năm. Và thời hạn 10 năm sẽ là tiêu chuẩn của Ukraina. Nếu nhà thầu khoán làm kém chất lượng, dưới 10 năm đường hỏng thì nhà thầu phải tự bỏ tiền sửa chữa”, – trong thông báo nói.

Ông Omelian cũng cho biết quỹ tiền xây dựng năm nay là 32,5 tỉ Hrivnia (trên 1,2 tỉ đô la).

“NHờ quỹ đường bộ mà có thể biết được số tiền tình này hay tỉnh kia đưa vào xây dựng và phục hồi đường bộ. Chương trình nhà nước cho các năm 2018-2022 cho thấy rằng quỹ xây dựng được dự kiến và sử dụng minh bạch như thế nào. Các dự án hạ tầng cơ sở không chỉ để cho 1-2 năm mà cho 5-10 năm tiếp theo và ngành xây dựng đường bộ sẽ có một triển vọng và cấp vốn ổn định”, – ông Omelian cho biết.

Theo lời ông Omelian, trong năm 2018 Quỹ đường bộ đã cho phép tích lũy 50% từ thuế đặc biệt đối với nhiên liệu, nhờ đó tiền quỹ này chỉ để xây dựng đường bộ. từ bây giờ từ quỹ đường bộ (trên 11 tỉ Hrivnia) có 35% được chuyển về các tỉnh để xay dựng đường bộ, kể cả đường phố tại các khu dân cư”, – ông Omelian nói.

Ông cũng thông báo tp Poltava trong năm nay sẽ có đường vành đai đầy đủ.

Bộ trưởng Omelian cũng đe dọa các nhà vận chuyển hành khách bởi biện pháp tịch thu phương tiện nếu vi phạm các quy định về vận chuyển hành khách.

Cảnh sát quốc gia đã nhận được nhiệm vụ thực hiện kế hoạch nâng cao an toàn hành khách trên các phương tiện vận chuyển nhằm giảm sự cố giao thông.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề