Ukraina bài trừ cộng sản quy mô lớn bởi Xuân Kiểm

Ukraina đã đổi tên một ngàn địa danh và 51 ngàn tên phố trong quá trình từ bỏ biểu tượng cộng sản. Ngoài ra, đã gỡ bỏ trên 1300 tượng Lê nin.

Ukraina đã đổi tên 987 địa danh và trên 51 ngàn con phố, quảng trường, vườn hoa trong quá trình phi cộng sản hóa. Đồng thời đã gỡ bỏ 2389 tượng đại và biểu tượng khác, kể cả 1320 tượng đài được lập nên mang tên Lê nin.

Viện tưởng nhớ quốc gia công bố con số hôm thứ ba.

“Năm 2016 là năm bài trừ cộng sản quy mô lớn ở Ukraina. Trong thời gian hiệu lực của luật Ukraina đã làm được nhiều hơn trong việc bài trừ hậu quả của quá khứ độc tài, so với suốt cả thời kỳ độc lập.  Nhưng bài trừ công sản chưa kết thúc. Không phải vì những tượng đài của các lãnh tụ chế độ độc tài vẫn còn ở tại những nơi công khai mà vì còn tiếp tục thảo luận đến đổi thành tên mới như thế nào.

Điều quan trọng nhất – cần phải tiếp tục công tác đưa thông tin về các tội phạm của chế độ cộng sản độc tài cad cuộc đầu tranh của người Ukraina với chế độ đó”, – giám đốc viện tưởng nhớ quốc gia Vladimir Vyatrovich bình luận.

Lưu ý rằng, ngày 9 tháng 4 năm 2015 Quốc hội Ukraina đã thông qua luật về lên án các chế độ độc tài quốc xã và cộng sản, cấm tuyên truyền và sử dụng các biểu tượng của chúng.

Bằng luật này đã lê án các chế độ cộng sản và dân tộc-xã hội, đã cấm sử dụng công khai các biểu trưng của những chế độ như vậy, thiết lập nên nghĩa vụ đổi tên các điểm dân cư, các hạng mục địa hình, tổ chức và thương hiệu.

Nguồn: LB.ua

»Cùng chủ đề