“ATM” – là cái máy mà mỗi khi bạn đút thẻ ngân hàng vào là có thể rút được tiền. Người đứng đầu cơ quan đại diện của Liên minh Châu Âu ở Ukraina Hug Mingarelli cho rằng với đánh giá về sự tiến bộ các cuộc cải cách ở Ukraina cần thiết phải lưu ý tới tình hình xuất phát của Ukraina phức tạp như thế nào.

PV báo “Eurointegration” dẫn lời đại diện EU trong thời gian trình bay báo cáo “Kiểm toán chính sách đối ngoại” đưa tin

Ông Mingarelli nhấn mạnh rằng ông xem những sự tiến bộ cải cách hiện nay ở Ukraina là thành công, nhưng vẫn còn lo ngại do chưa có sự ổn định trong những đổi thay.

“Không còn là điều bí mạt gì lớn và tôi đồng ý với điều đó, rằng trong hai năm gần đây Ukraina đã thực hiện cải cách nhiều hơn so vói 23 năm trước đó.

Nhưng đồng thời chúng tôi thấy rằng có những nỗ lực thường xuyên làm đảo lộn cải cách, đặc biệt trong vấn đề chống tham nhũng”, – ông tuyên bố.

Đại sứ EU tuyên bố rằng, lực cản đối với cải cách là do nguyện vọng của những người riêng biệt muốn giữ lại “trật tự cũ”, đồng thời do sự cần thiết thay đổi lỗi suy nghĩ (mentality,-nd)

“Có số lương rất lớn những người đã quen sử dụng đất nước này như là một cái máy ATM để bảo đảm cho mình sự giàu sang và phồn thị cá nhân bằng công sức của người khác. Những người này đã quen nhận đút lót và đưa hối lộ.

Hãy nghĩ ký, liệu có thể thay đổi tình hình trong một đêm không? Liệu có thể thay đổi chỉ bằng cách thông qua luật mới hay không? Mentality (lối suy nghĩ) cần phải được thay đổi”, – ông tuyên bố.

Lưu ý rằng, khi áp dụng cái van cho chế độ phi thị thực thì EU đã tiên liệu khả năng dừng chế độ này trong trường hợp nếu đất nước Ukraina đảo chiều cải cách.

Nguồn: Epravda

»Cùng chủ đề